top of page
Allmän information
 Om oss 
Foto: Jailton Suzart

The Appropriate Sanitation Institute strävar efter att bevara och göra allmänt tillgänglig den enorma ackumulerade kunskapen om Condominial Sewerage för invånare och beslutsfattare runt om i världen.

Vårt mål är att tillhandahålla tekniskt och lagstiftningsmässigt stöd till städer genom att utbilda, installera och underhålla ett avloppssystem i städernasom kan tjäna alla invånare i ett stadsområde, inklusive fattiga och oplanerade stadsdelar.

Den här webbplatsen är ett virtuellt hem där tillgängliga resurser kan samlas på ett utrymme och göras tillgängliga på en rad olika språk. Vårt mål är att samla in ett brett utbud av information, inklusive manualer, utvärderingar, vetenskapligt och akademiskt arbete och modelllagstiftning som har fungerat för att tillåta städer att använda modifierad teknik för att uppfylla sina lokala byggregler.

Vi förespråkar också att Condominial Sewerage ska undervisas vid universitet, både i Brasilien och utomlands.

Logga in för att skicka material till oss.

Detta är också en plats där bostadsrättsutövare och de som är intresserade av att använda tekniken kan kommunicera, i forumet.  

Vi publicerar relevanta workshops och klasser som anordnas av andra institutioner på vår evenemangssida.

Om du är intresserad av att vara värd för en workshop, filmvisning eller presentation på din institution, eller om du skulle vilja göra praktik inom bostadsrättsavlopp, vänligen kontakta oss .

bottom of page